3.05tỷ Đại Đồng/Nguyễn Khoái 46m2 4 tầng cũ 4 ngủ 1 thờ

Mã số #686

>> XEM HÌNH ẢNH