84tỷ Chuyển nhượng 7000m2 có 4000m2 nhà xưởng công nghiệp tại Ngọc Hồi, Thanh Trì